Wykładowcy


  • prof. Richard Frackowiak – École Polytechnique Fédérale de Lausanne

   Prof. Richard Frackowiak jest emerytowanym kierownikiem Wydziału Neurologii Klinicznej Université de Lausanne (UNIL) i Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Wcześniej był profesorem neurologii poznawczej University College London (UCL), dyrektorem Departamentu Studiów Poznawczych (DEC) w Ecole Normale Superieure w Paryżu, Wellcome Trust i Głównym Badaczem Klinicznym. W 1994 roku założył Wellcome Department of Imaging Neuroscience i Laboratorium Obrazowania Funkcjonalnego (FIL). Jest magistrem i doktorem Cambridge (Peterhouse), ma także dyplom z London University i honorowy doktorat medyczny z Liege University.
   Jako pionier badań nad obrazowaniem mózgu człowieka opracował szereg technik i zastosował je do analiz relacji struktura-funkcja ludzkiego mózgu w zdrowiu i chorobie. Kontynuuje swoją pracę w „Human Brain Project”. Prof. Frackowiak jest również związany z ENS w Paryżu, gdzie obecnie mieszka. Były przewodniczący British Neuroscience Association i Europejskiego Towarzystwa Brain and Behavior Society zajmował prestiżowe gościnne profesury, pracował w redakcjach, pełnił międzynarodowe role społeczne na całym świecie. Jego artykuły i książka „Human Brain Function” są wysoko cytowane (Google h-index = 201). Jest laureatem nagród Ipsen, Wilhelm Feldberg, Klaus Joachim Zulch i Ottorino Rossi.
   Prof. Richard Frackowiak wygłosi wykład pt.: “How neuroimaging and informatics are changing clinical neuroscience”

  • prof. dr hab. Edward Nęcka – Uniwersytet Jagielloński

   Edward Nęcka jest profesorem psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracującym również z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w problematyce z pogranicza psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania na temat poznawczego podłoża cech osobniczych, takich jak kreatywność, inteligencja i samokontrola. Oprócz licznych artykułów zawierających opis wyników badań, opublikował osiem książek – podręczników i monografii. Jest współautorem (z J. Orzechowskim i B. Szymurą) podręcznika pt. „Psychologia poznawcza”. Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.
   Prof. Nęcka opowie o tym, czy „Trening poznawczy jest skuteczną metodą aktywizacji umysłu?”

  • dr Aleksandra Kudlicka – University of Exeter

   Dr Aleksandra Kudlicka ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2006), a tytuł Master of Science w zakresie neuropsychologii klinicznej oraz stopień doktora uzyskała na Wydziale Psychologii, Bangor University w Walii (2008, 2013). Obecnie pracuje na University of Exeter w Anglii, w zespole specjalizującym się w badaniach nad starzeniem i chorobami neurodegeneratywnymi osób starszych. W latach 2012-2017 zarządzała wieloośrodkowym projektem badawczym oceniającym skuteczność programu rehabilitacji poznawczej dla osób z demencją i ich rodzin. Aktualnie zajmuje się wdrażaniem tego programu w system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytani. Jest współautorką publikacji m.in. na temat zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona, wpływu deficytów poznawczych na funkcjonowanie w życiu codziennym oraz terapii psychospołecznych w demencjach. Od 2007 jest członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.
   Dr Kudlickawygłosi wykład pt.: „Rehabilitacja poznawcza dla osób z demencją”.

  • dr Thomas Bak – University of Edinburgh

   Thomas H. Bak urodził się i wychował w Krakowie. Studiował medycynę w Niemczech i w Szwajcarii. Na Uniwersytecie we Freiburgu obronił pracę doktorską poświęconą afazjom. Pracował na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych w Bazylei, Bernie, Berlinie i Cambridge, gdzie założył Clinic for Disorders of Movement and Cognition – DMC (Klinikę Zaburzeń Ruchowych i Poznawczych). W 2006 roku przeniósł się do Edynburga, gdzie kontynuuje pracę nad interakcjami pomiędzy funkcjami motorycznymi i poznawczymi u pacjentów z otępieniem. W ostatnich latach dr Thomas Bak zajmuje się wpływem dwujęzyczności na funkcje poznawcze w ciągu życia i w chorobach dotykających mózg, takich jak udar i otępienie. Od 2010 roku jest prezesem Światowej Federacji Neurologicznej Grupy Badawczej ds. Afazji, Otępień i Zaburzeń Poznawczych (the World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders – WFN RG ADCD).
   Dr Bak przedstawi wykład pt. : „Języki jako rezerwa kognitywna?”

  • prof. dr hab. Grzegorz Króliczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Prof. Króliczak jest kierownikiem Laboratorium Badania Działań i Poznania w Instytucie Psychologii UAM, gdzie pracuje już dziewiąty rok. W roku 2011 otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 2012 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W pracy naukowej bada nie tylko podłoże neuronalne prostych czynności ruchowych i gestów, ale także języka, ręczności i ich wzajemnych powiązań. Wszechstronność tych zainteresowań wynika m.in. z tego, że kształcił się i odbył staże na kilku uczelniach, od UAM, przez Uniwersytet w Oksfordzie, Uniwersytet Zachodniego Ontario, po Uniwersytet w Oregonie. Wraz ze swoimi współpracownikami, jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych. W swoim dorobku ma też tłumaczenia na język polski tekstów naukowych z języka angielskiego. Jest beneficjentem grantu MAESTRO z Narodowego Centrum Nauki, z którego finansowany był projekt „Zdolności manualne, ręczność i organizacja języka w mózgu. Związki między planowaniem użycia narzędzi, gestów i pojęć”.
   Prof. Króliczak wygłosi wykład pt.: „Mechanizmy funkcjonalne wzrokowych i dotykowych interakcji z narzędziami”.

  • Pepe Olmedo

   P. Olmedo jest psychologiem i muzykiem. W swoim życiu zawodowym zajmuje się muzyką i jej wpływem na procesy starzenia się mózgu. Opracował i prowadzi programy terapeutyczne z wykorzystaniem potencjału muzyki dla osób z otępieniem pt. „Musica para despertar” („Muzyka, która budzi”) w Granadzie (Hiszpania).
   Podczas seminarium Pepe Olmedo opowie o swojej pracy w wykładzie pt.: „Musica para despertar”.

 

  • mgr Agnieszka Żelwetro – Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

   A. Żelwetro jest specjalistą psychologii klinicznej i neuropsychologiem. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Główne obszary jej zainteresowań naukowych i pracy zawodowej to problemy poznawczego starzenia się. Przygotowuje i współprowadzi programy stymulacyjne dla osób zagrożonych procesem otępiennym i programy terapeutyczne dla osób z otępieniem. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (przewodnicząca Oddziału Terenowego PTP). Organizuje konferencje neuropsychologiczne. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla psychologów, lekarzy, pielęgniarek. Uczy studentów psychologii i neuropsychologii.
   W trakcie seminarium opowie o innowacyjnym projekcie „Teatr Reminiscencyjny” dla osób z zaburzeniami poznawczymi oraz o jego realizacji z udziałem Domingo Ferrandisa.