Organizatorzy


Komitet Organizacyjny

Agnieszka Żelwetro
Marcin Leśniak

Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Gulbinowicza (Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie) jest placówką służby zdrowia funkcjonującą od 2007 roku. Zajmuje się kompleksową diagnostyką, leczeniem i terapią niefarmakologiczną osób z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych w ramach szpitala oraz poradni. W Ośrodku są prowadzone badania kliniczne, realizowane nowatorskie i innowacyjne metody terapeutyczne oraz organizowane szkolenia i seminaria naukowe.
Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu rozwija i popularyzacje psychologię jako naukę i zawód. Działa na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki psychologicznej, inspiruje i prowadzi badania naukowe, organizuje zjazdy naukowe, konferencje, seminaria i zebrania naukowe. Szerzy i popularyzuje wiedzę psychologiczną.
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednostką badawczą i dydaktyczną z 50-letnią tradycją. Każdego roku mury Uczelni opuszcza ok. 150 osób z dyplomem psychologa.