Program


Program wydarzenia:

12 kwietnia 2019

12.00 – 17.00 Warsztaty interaktywne: „Interfejsy mózg – komputer: ich teraźniejsze i przyszłe zastosowania”; Prowadzący: Krzysztof Malej, Ewa Ramus (Science Device)

Plan warsztatu:
1. Wstęp teoretyczny: Czym jest i jak działa BCI?
2. Część praktyczna: dostępne rozwiązania wykorzystujące BCI

BCI – (MindBeagle) – ocena stanu świadomości osób w śpiączce
BCI – (RecoveriX) – neurorehabilitacja z wykorzystaniem intencji ruchu
BCI – (Intendix) – komunikacja alternetywna z wykorzystaniem EEG

Link do zgłoszenia na warsztaty (tylko studenci IPs UWr) znajduje się w zakładce „Rejestracja”

13 kwietnia 2019

08.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 9.15 Przywitanie gości i rozpoczęcie seminarium

09.15 – 10.05 Prof. Richard Frackowiak: „How neuroimaging and informatics are changing clinical neuroscience”
10.05 – 10.15 Dyskusja

10.15 – 11.05 Prof. Grzegorz Króliczak: „Mechanizmy funkcjonalne wzrokowych i dotykowych interakcji z narzędziami”
11.05 – 11.15 Dyskusja

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.20 Prof. Edward Nęcka: „Trening poznawczy: Czy skuteczna metoda aktywizacji umysłu?”
12.20 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.20 dr Aleksandra Kudlicka: „Rehabilitacja poznawcza dla osób z demencją”
13.20 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 14.50 Prof. Thomas Bak: „Języki jako rezerwa kognitywna?”
14.50 – 15.00 Dyskusja

15.00 – 15.15 Przerwa na kawę

15.15 – 16.45 mgr Agnieszka Żelwetro : „Reminiscencja w teatrze, czyli doświadczenia neuropsychologa w dramaterapii gerontologicznej”
16.45 – 17.00 Dyskusja

17.00 Zakończenie seminarium i rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie